دفتر هامبورگ

دفتر تهران:
بلوار جنت آباد جنوبی، نبش ميدان چهارباغ، پلاک ۱۴۸، طبقه ۴، واحد ۵۰
کد پستی ۱۴۷۴۷۵۴۳۷۴
مؤسسه حقوقی محمد امیرافشاری

دفتر هامبورگ:
RA Mohammad Amirafshari

OMG Rechtsanwälte
Alsterufer 33
20354Hamburg

ایمیل: de@gilaw.ir
 تلفن: ۹۱۳۲۷۵۱۰ (۲۱) ۹۸+
             ۴۱۳۴۹۸۷۰ (۴۰) ۴۹+